Menu
Nog geen account? | Je wachtwoord vergeten?

Privacy statement Zorgvacatures.be

PRIVACYVERKLARING DOBBELSOFT

 1. Dobbelsoft

Dobbelsoft is een Nederlands bedrijf dat online vacatureplatforms als websites aanbiedt voor bepaalde afgebakende branches of beroepsgroepen. Op het moment dat je de websites van Dobbelsoft bezoekt of gebruikt, verwerkt Dobbelsoft jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden.

 1. Algemeen

Bepalingen van deze privacyverklaring kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Als dat het geval is, wordt je daarover geïnformeerd. Wel wordt aanbevolen om ook af en toe zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd.

De hieronder omschreven gegevens worden op servers in de Europese Economische Ruimte (“EER”) opgeslagen, tenzij anders vermeld.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt Dobbelsoft en voor welke doeleinden?

Er zijn een aantal manieren waarop Dobbelsoft jouw persoonsgegevens verwerkt als je de websites van Dobbelsoft bezoekt of gebruikt. Hieronder wordt een onderscheid gemaakt tussen websitebezoekers, kandidaten en werkgevers. Per rol worden de verwerkingsdoeleinden omschreven, de te verwerken persoonsgegevens en de bewaartermijnen.

>3.1 Je bent een websitebezoeker

 1. Vacaturemails

Als je jezelf aanmeldt voor de vacaturemails (de nieuwsmailer), verwerkt Dobbelsoft jouw e-mailadres om je de vacaturemails te kunnen sturen totdat je jezelf afmeldt voor de vacaturemails. Je kan jezelf afmelden door gebruik te maken van de uitschrijfknop onderaan elke vacaturemail. De verwerkingsgrond van Dobbelsoft is de toestemming die je geeft door je vrijwillig aan te melden voor de vacaturemails. Het e-mailadres ontvangt Dobbelsoft van jou.

De vacaturemails kunnen een tracking pixel bevatten om te kunnen monitoren of mensen de e-mails lezen en op links klikken, zodat de vacaturemails verbeterd kunnen worden. Daarvoor worden de hieronder genoemde persoonsgegevens verwerkt. De verwerkingsgrond is dat de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van het gerechtvaardigde belang van Dobbelsoft om de vacaturemails te kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar na het verzamelen van de persoonsgegevens bewaard, waarna deze geanonimiseerd worden. De gegevens worden verzameld door de analysesoftware genaamd Matomo.

 1. Verbeteren van de websites en analytics

Om de websites te kunnen verbeteren, verwerkt Dobbelsoft onderstaande persoonsgegevens. De verwerkingsgrond is dat de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van het gerechtvaardigde belang van Dobbelsoft om de websites te kunnen verbeteren en gemelde fouten op te kunnen lossen. De persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar na het verzamelen van de persoonsgegevens bewaard, waarna deze geanonimiseerd worden. De gegevens worden verzameld door de analysesoftware genaamd Matomo.

 1. Beveiliging van de websites

Om de websites te kunnen beveiligen, verwerkt Dobbelsoft onderstaande persoonsgegevens. De verwerkingsgrond is dat de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van het gerechtvaardigde belang van Dobbelsoft om de websites te kunnen beveiligen en op te kunnen treden tegen inbreuken. De persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar na het verzamelen van de persoonsgegevens bewaard, waarna deze verwijderd worden. De gegevens worden verzameld door de systemen verzameld in de serverlogs.

Verder gebruikt Dobbelsoft op de website Google ReCAPTCHA V2 om spams en bots tegen te gaan. Deze tool van Google analyseert jouw gebruik van de websites en je Google account-ID (indien je daarmee ingelogd bent), om een inschatting te maken van de kans dat jij een bot bent. Afhankelijk van deze inschatting, kan je gevraagd worden een captcha op te lossen (bijvoorbeeld het selecteren van objecten op willekeurige foto’s). Dobbelsoft heeft geen toegang tot deze data. Voor meer informatie wat Google doet met jouw persoonsgegevens, kan je de privacyverklaring van Google raadplegen op https://policies.google.com/privacy.

 1. Contactformulier

Om op vragen, feedback en verzoeken te kunnen reageren, verwerkt Dobbelsoft de persoonsgegevens die hieronder staan vermeld. De verwerkingsgrond is dat de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van het gerechtvaardigd belang van Dobbelsoft om te kunnen antwoorden op vragen, feedback en verzoeken. De persoonsgegevens worden bewaard tot 30 dagen nadat de vraag, feedback en/of verzoek is afgehandeld. Jouw gegevens worden van jou ontvangen wanneer je contact met Dobbelsoft opneemt.

 1. OpenStreetMap

Om het mogelijk te maken om op een kaart te kiezen in welke regio je vacatures wenst te zien, gebruikt Dobbelsoft een plugin van OpenStreetMap. Dobbelsoft heeft geen toegang tot de data die met deze plugin verwerkt wordt. Voor meer informatie wat OpenStreetmap doet met jouw persoonsgegevens, kan je de privacyverklaring van OpenStreetMap raadplegen op https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

>3.2 Kandidaten

Bij gebruik van de websites als een kandidaat worden onderstaande persoonsgegevens, naast de persoonsgegevens zoals hierboven omschreven, van jou verwerkt.

 1. Kandidatenprofiel opstellen

Wil je als kandidaat op de websites kunnen reageren op vacatures, dan moet je een kandidatenprofiel opstellen. Doe je dat, dan verwerkt Dobbelsoft jouw persoonsgegevens. De verwerkingsgrond is dat de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de beoogde websitefunctionaliteiten en dus voor het uitvoeren van de met jou aangegane overeenkomst. Je kan ervoor kiezen je kandidatenprofiel openbaar te maken aan werkgevers, of om het kandidatenprofiel af te schermen zodat werkgevers je profiel enkel kunnen inzien indien jij reageert op een vacature.

Indien je een kandidatenprofiel aanmaakt dien je het profiel te activeren. Doe je dit niet of komt de activatiemail niet bij je aan, dan wordt het kandidatenprofiel gewist. Is je kandidatenprofiel geactiveerd, dan krijg je een e-mail met de waarschuwing dat je account inactief zal worden gemaakt indien je 6 maand geen gebruik maakt van je kandidatenprofiel. Log je dan niet binnen één maand in, dan zal je kandidatenprofiel op inactief gezet worden en zal je kandidatenprofiel niet meer zichtbaar zijn voor werkgevers. Heb je 24 maanden geen gebruik gemaakt van je kandidatenprofiel dan wordt alle informatie gewist, behalve je login en contactinformatie.

De persoonsgegevens die Dobbelsoft verwerkt voor het aanmaken van het kandidatenprofiel zijn je e-mailadres (en of die geverifieerd is), wachtwoord (versleuteld), user-ID en laatste inlogdatum. Log je in met een social media account, dan verwerkt Dobbelsoft je e-mailadres, user-ID en laatste inlogdatum. Als je met LinkedIn inlogt, verwerkt Dobbelsoft tevens je profielfoto. Het user-ID en de laatste inlogdatum worden door het systeem gegenereerd. De rest wordt door jou aangeleverd of via het sociale media platform via waar je inlogt.

Vervolgens is het aan jou om het kandidatenprofiel in te vullen naarmate jij dat wenst. Je kan de volgende informatie aan Dobbelsoft verschaffen. Des te completer het kandidatenprofiel, des te beter vacatures met jou gematcht kunnen worden. Je kan de informatie te allen tijde aanpassen of verwijderen.

 1. Communicatie tussen kandidaten en werkgevers

Indien je gebruik maakt van de communicatiefunctie om met werkgevers te kunnen communiceren, verwerkt Dobbelsoft onderstaande persoonsgegevens. De verwerkingsgrond is dat de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van het gerechtvaardigd belang van Dobbelsoft om jou communicatiefunctionaliteiten te bieden. De communicatie wordt bewaard zolang je kandidatenprofiel bestaat. Het user-ID wordt door het systeem gegenereerd en de rest wordt door jou of de werkgever gedeeld.

 1. Het voorkomen van spam en onregelmatigheden

Om spam, overtreding van de gebruikersvoorwaarden en andere onregelmatigheden in communicatie zoveel mogelijk te kunnen voorkomen, kan de inhoud van de communicatie die jij voert met de werkgever gecontroleerd worden. Daarvoor verwerkt Dobbelsoft de inhoud van de communicatie, je naam, het e-mailadres, het user-ID, het IP-adres en de logindatum. De controle kan plaatsvinden binnen 1 week na het versturen van het bericht. De gegevens worden verzameld door het systeem.

 1. Statistiek over vacatures

Om de websites te kunnen verbeteren, verwerkt Dobbelsoft statistische gegevens over jouw kandidatenprofiel. De verwerkingsgrond is dat de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van het gerechtvaardigde belang van Dobbelsoft om de websites te kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar na het verzamelen van de persoonsgegevens bewaard, waarna deze geanonimiseerd worden. De gegevens worden verzameld door het systeem.

>3.3 Werkgevers / contactpersonen van werkgevers

Bij gebruik van de websites als een werkgever of als een contactpersoon van een werkgever worden onderstaande persoonsgegevens, naast de persoonsgegevens zoals hierboven omschreven, van jou verwerkt.

 1. Werkgeversprofiel opstellen

Wil je als werkgever op de websites kunnen reageren op sollicitanten of kandidatenprofielen of cv’s bekijken, dan moet je een werkgeversprofiel opstellen. Doe je dat, dan verwerkt Dobbelsoft jouw persoonsgegevens. De verwerkingsgrond is dat de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de beoogde websitefunctionaliteiten en dus voor het uitvoeren van de met jou aangegane overeenkomst. Geef je persoonsgegevens op als contactpersoon van een werkgever, dan is de verwerkingsgrondslag het gerechtvaardigd belang van Dobbelsoft om het contract dat met jouw werkgever is gesloten uit te voeren. Je kan er overigens altijd voor kiezen informatie te anonimiseren. Het werkgeversprofiel is openbaar en zichtbaar voor alle andere werkgevers en sollicitanten op de website.

Indien je een werkgeversprofiel aanmaakt dien je het profiel te activeren. Doe je dit niet of komt de activatiemail niet bij je aan, dan wordt het werkgeversprofiel gewist. Is je werkgeversprofiel geactiveerd, dan krijg je een e-mail met de waarschuwing dat je account inactief zal worden gemaakt indien je 6 maand geen gebruik maakt van je werkgeversprofiel. Log je dan niet binnen één maand in, dan zal je werkgeversprofiel op inactief gezet worden en zal je werkgeversprofiel niet meer zichtbaar zijn voor sollicitanten. Heb je 12 maanden geen gebruik gemaakt van je werkgeversprofiel dan wordt alle informatie gewist, behalve je login en contactinformatie. Die informatie wordt verwijderd indien je 24 maanden geen gebruik hebt gemaakt van je werkgeversprofiel.

De persoonsgegevens die Dobbelsoft verwerkt voor het aanmaken van het werkgeversprofiel zijn je e-mailadres (en of die geverifieerd is), wachtwoord (versleuteld), user-ID en laatste inlogdatum. Het user-ID en de laatste inlogdatum worden door het systeem gegenereerd. De rest wordt door jou aangeleverd.

Indien je een betaling verricht, dan verwerkt Dobbelsoft de factuur, de daarop vervatte informatie en het beschikbare krediet om vacatures te plaatsen of kandidaten te bekijken. Mollie verwerkt je betalingsgegevens en geeft aan Dobbelsoft aan of de betaling is gelukt. Dobbelsoft kan de betaalgegevens bij Mollie inzien, maar doet dat enkel indien er een geschil is over de betaling.

Vervolgens is het aan jou om het werkgeversprofiel in te vullen naarmate jij dat wenst. Je kan de volgende informatie aan Dobbelsoft verschaffen. Des te completer het werkgeversprofiel, des te beter sollicitanten met jou gematcht kunnen worden. Je kan de informatie te allen tijde aanpassen of verwijderen.

 1. Communicatie tussen kandidaten en werkgevers

Indien je gebruik maakt van de communicatiefunctie om met sollicitanten te kunnen communiceren, verwerkt Dobbelsoft onderstaande persoonsgegevens. De verwerkingsgrond is dat de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van het gerechtvaardigd belang van Dobbelsoft om jou communicatiefunctionaliteiten te bieden. De communicatie wordt bewaard zolang je werkgeversprofiel bestaat. Het user-ID wordt door het systeem gegenereerd en de rest wordt door jou of de sollicitant gedeeld.

 1. Het voorkomen van spam en onregelmatigheden

Om spam, overtreding van de gebruikersvoorwaarden en andere onregelmatigheden in communicatie zoveel mogelijk te kunnen voorkomen, kan de inhoud van de communicatie die jij voert met de sollicitant gecontroleerd worden. Daarvoor verwerkt Dobbelsoft de inhoud van de communicatie, je naam, het e-mailadres, het user-ID, het IP-adres en de logindatum. De controle kan plaatsvinden binnen 1 week na het versturen van het bericht. De gegevens worden verzameld door het systeem.

 1. Statistiek over vacatures

Om de websites te kunnen verbeteren, verwerkt Dobbelsoft statistische gegevens over jouw werkgeversprofiel. De verwerkingsgrond is dat de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van het gerechtvaardigde belang van Dobbelsoft om de websites te kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar na het verzamelen van de persoonsgegevens bewaard, waarna deze geanonimiseerd worden. De gegevens worden verzameld door het systeem.

Deze statistiek zullen wij met jou delen, De statistiek bevat geen persoonsgegevens van kandidaten.

 1. Het delen van jouw persoonsgegevens

Dobbelsoft kan gegevensverwerkers inschakelen om jouw persoonsgegevens namens Dobbelsoft te verwerken. Met deze verwerkers sluit Dobbelsoft verwerkersovereenkomsten, zodat zij jouw persoonsgegevens alleen in opdracht en ten behoeve van Dobbelsoft verwerken.

Dobbelsoft kent de volgende soorten verwerkers:

Indien je zelf aanvullende gegevens aan deze verwerkers verstrekt, is Dobbelsoft hiervoor niet verantwoordelijk. Het is verstandig om je goed te informeren over de verwerker en zijn bedrijf voordat je jouw persoonsgegevens verstrekt.

Gegevens delen met jouw toestemming

Dobbelsoft kan persoonsgegevens ook met anderen delen als je daarvoor toestemming geeft. Zo kan Dobbelsoft samenwerken met andere partijen om jou specifieke diensten of aanbiedingen aan te bieden. Als je jezelf registreert voor deze diensten of marketingaanbiedingen, kunnen jouw naam of contactgegevens verstrekt worden als dit nodig is om die dienst te verlenen of om contact met jou op te nemen. Voordat Dobbelsoft dit doen, word je altijd uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

Delen op basis van wettelijke verantwoordelijkheid

Dobbelsoft kan persoonsgegevens ook delen met derden als dit:

 1. Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 2. Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
 3. Verplicht is om te reageren op eventuele rechtsvorderingen;
 4. Noodzakelijk om de rechten, eigendommen of veiligheid van Dobbelsoft, de gebruikers, werknemers of het publiek te beschermen;
 5. Is vereist om Dobbelsoft of de gebruikers te beschermen tegen frauduleus, misbruik, ongepast of onwettig gebruik van de diensten.

Dobbelsoft stelt je direct op de hoogte als een overheidsinstantie een verzoek doet dat betrekking heeft op jouw persoonsgegevens, tenzij dit op grond van de wet niet mag.

Fusie of verkoop (deel) van de onderneming

Het kan gebeuren dat jouw persoonsgegevens worden bekendgemaakt, gedeeld of overgedragen wanneer een deel van het bedrijf wordt overdragen of daarover onderhandeld wordt. Voorbeelden hiervan zijn (onderhandelingen over) een fusie, verkoop van bedrijfsonderdelen of het verkrijgen van leningen. Uiteraard probeert Dobbelsoft de impact voor jou zoveel mogelijk te beperken door persoonsgegevens alleen door te geven als dat nodig is en waar mogelijk te anonimiseren.

 1. Beschermen van persoonsgegevens

Het beschermen van jouw persoonsgegevens is voor Dobbelsoft van het grootste belang. Dobbelsoft heeft daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Dobbelsoft wil jou erop wijzen dat bij het verzenden van persoonsgegevens via internet of het opslaan van persoonsgegevens geen absolute veiligheid gegarandeerd kan worden. Dobbelsoft raadt je aan hier rekening mee te houden voordat je persoonsgegevens deelt.

 1. Links naar sites van derden

De websites van Dobbelsoft kunnen links naar andere websites en diensten bevatten. Deze websites en diensten van derden kunnen informatie over jou verzamelen en bewaren. Als je jouw persoonsgegevens aan derden verstrekt, is Dobbelsoft daar niet bij betrokken. Dobbelsoft heeft geen controle over deze sites of de activiteiten van de derde partijen. In dat geval is de privacyverklaring van de derde partij van toepassing. Dobbelsoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de privacyverklaring van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Dobbelsoft raadt je aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en -verklaring te lezen voordat je persoonlijke informatie aan hen verstrekt.

 1. Jouw rechten

Jij hebt als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens. De rechten die hieronder beschrijven worden zijn geen absolute rechten. Dobbelsoft zal altijd bekijken of redelijkerwijs aan jouw verzoek voldaan kan worden. Indien Dobbelsoft niet aan jouw verzoek kan voldoen, of dit ten koste zou gaan van de privacy van anderen, kan Dobbelsoft jouw verzoek weigeren. Als een verzoek geweigerd wordt, zal je daarover geïnformeerd worden en zal de reden uitgelegd worden.

Wees erop bedacht dat je de persoonsgegevens in de kandidaat- of werkgeversprofielen voor een groot deel zelf kan inzien, aanpassen en verwijderen.

Recht van toegang

Je hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Ook kan je vragen inzicht te geven in de verwerkingsgronden, relevante categorieën persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, de bron van de gegevens en het al dan niet gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming.

Je kan ook een kopie opvragen van jouw persoonsgegevens. Wil je extra exemplaren? Dan kan daarvoor een redelijke vergoeding gevraagd worden.

Recht op rectificatie

Indien de verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je verzoeken om aanpassing of aanvulling van de persoonsgegevens.

Als jouw verzoek ingewilligd wordt, zal Dobbelsoft, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de partijen aan wie informatie is verstrekt daarover informeren.

Recht op gegevensverwijdering

Wil je niet langer dat bepaalde persoonsgegevens over jou verwerkt worden? Dan kan je verzoeken bepaalde (of alle) persoonsgegevens over jou te verwijderen. Of de gegevens verwijderd worden, hangt af van de verwerkingsgrond. Gegevens die verwerkt worden op grond van een wettelijke verplichting of ter uitvoering van de overeenkomst worden alleen verwijderd als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn. Als de gegevens verwerkt worden op basis van een gerechtvaardigd belang, zullen de gegevens alleen verwijderd worden als jouw belang zwaarder weegt dan de andere belangen. Dobbelsoft zal deze beoordeling maken. Als de gegevens verwerkt worden op basis van toestemming, dan worden de gegevens alleen verwijderd als je jouw toestemming intrekt. Heeft Dobbelsoft per ongeluk gegevens verwerkt of vereist een specifieke wet dat gegevens verwijderd worden? Dan verwijdert Dobbelsoft de gegevens. Indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de beslechting van een juridische procedure of een (juridisch) geschil, zullen de persoonsgegevens pas verwijderd worden na afloop van de procedure of het geschil.

Als jouw verzoek ingewilligd wordt, dan zullen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de partijen aan wie de informatie is verstrekt daarover geïnformeerd worden.

Beperking van verwerking

Indien je de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens betwist, indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens niet langer nodig zijn of indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, dan kan je verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd dat Dobbelsoft jouw geschil of bezwaar moet beoordelen, of als al duidelijk is dat er geen rechtsgrond meer is voor verdere verwerking van die persoonsgegevens, maar je er toch belang bij hebt dat de persoonsgegevens niet verwijderd worden. Indien op jouw verzoek de verwerking van persoonsgegevens beperkt wordt, kunnen die gegevens alsnog gebruikt worden voor de beslechting van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Op jouw verzoek kunnen de gegevens die automatisch verwerkt worden ter uitvoering van de overeenkomst of op basis van jouw toestemming, overgedragen worden aan jou of een andere door jou aangewezen partij. Je kunt een dergelijk verzoek met redelijke tussenpozen doen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Dobbelsoft neemt geen besluiten uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingen waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of die je anderszins in aanmerkelijke mate treffen.

Recht op beperking van de verwerking en intrekking van toestemming

Als gegevens verwerkt worden op grond van een gerechtvaardigd belang, dan kan je bezwaar maken tegen de verwerking. Als de gegevens verwerkt worden op basis van jouw toestemming, dan kan je die toestemming intrekken.

Jouw rechten uitoefenen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het mailadres zoals hieronder opgenomen bij de contactgegevens.

Om misbruik te voorkomen kan je bij een schriftelijk verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering gevraagd worden om je adequaat te identificeren.

Dobbelsoft streeft ernaar jouw verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand af te handelen. Indien het niet mogelijk is om binnen een maand een besluit te nemen, dan zal je geïnformeerd worden over de redenen van de vertraging en het tijdstip waarop het besluit naar verwachting zal worden genomen (uiterlijk 3 maanden na ontvangst).

Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met Dobbelsoft op. Dobbelsoft helpt je uiteraard graag verder. Komen wij er samen niet uit, dan heb je ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kan je contact opnemen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 1. Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of de gegevensverwerking, neem dan contact met Dobbelsoft op via e-mail op: privacy@dobbelsoft.nl

Versie 2.0 – April 2023

Aanmelden Vacature plaatsen Contact
Meld me aan Vacaturemelder
Altijd op de hoogte van actuele vacatures, deel je cv en wordt zo gevonden door werkgevers