Menu
Nog geen account? | Je wachtwoord vergeten?

Jobs in de zorg: salaris, taken, omschrijving en meer

Geriatrie verpleegkundige
 • Vacatures 0
 • hbo
Een geriatrie verpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige die zich richt op de zorg voor ouderen met complexe gezondheidsproblemen. Deze verpleegkundigen hebben kennis en vaardigheden op het gebied van: Geriatrische aandoeningen: Dementie, sarcopenie, osteoporose, valincidenten, incontinentie, etc. Multidisciplinaire zorg: Samenwerking met artsen,...
Klachtenfunctionaris
 • Vacatures 0
 • hbo
 • mbo
Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professional die binnen een zorginstelling klachten van patiënten en hun naasten behandelt. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen de patiënt en de zorginstelling om tot een oplossing te komen.
Cardiologie verpleegkundige
 • Vacatures 2
 • hbo
Een cardiologie verpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige die zich richt op de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. Deze verpleegkundigen werken nauw samen met cardiologen, andere medisch specialisten en het overige zorgteam om optimale patiëntenzorg te leveren.
Internist
 • Vacatures 2
 • wo
Een internist is een medisch specialist die zich richt op de diagnostiek en behandeling van aandoeningen van de inwendige organen bij volwassenen. Dit omvat: Maag-darmkanaal: Maag, darm, lever, galblaas, alvleesklier Hart- en vaatstelsel: Hart, longen, bloedsomloop Nieren en urinewegen: Nieren, blaas, prostaat Ademhalingsstelsel: Longen, luchtwegen Immuunsysteem:...
ANIOS Cardiothoracale chirurgie
 • Vacatures 0
 • wo
Een ANIOS Cardiothoracale Chirurgie is een Arts Niet In Opleiding tot Specialist die zich specifiek richt op het vakgebied van de cardiothoracale chirurgie. Dit is een chirurgische specialisatie die zich bezighoudt met de operatieve behandeling van aandoeningen aan het hart, de longen en andere organen in de borstholte. Verschil met AIOS: Een AIOS (Arts In...
Handtherapeut
 • Vacatures 2
 • hbo
Een handtherapeut is een ergotherapeut of fysiotherapeut die gespecialiseerd is in de behandeling van aandoeningen aan de hand, pols en arm. Handtherapeuten werken nauw samen met andere medische professionals, zoals orthopedisch chirurgen, reumatologen en plastisch chirurgen.
Psychodiagnostisch medewerker
 • Vacatures 0
 • hbo
 • wo
Een psychodiagnostisch medewerker is een professional die gespecialiseerd is in het afnemen van psychologische tests en het interpreteren van de testresultaten. Deze informatie wordt gebruikt om diagnoses te stellen, behandelplannen op te stellen en te adviseren over psychologische interventies.
Wondverpleegkundige
 • Vacatures 0
 • hbo
 • wo
Een wondverpleegkundige is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in het behandelen en verzorgen van wonden en het begeleiden van patiënten met wonden. Deze specialist heeft een hbo- of wo-opleiding gevolgd en heeft diepgaande kennis van wondgenezing, wondbehandeling en het omgaan met de psychosociale aspecten van wonden.