Menu
Nog geen account? | Je wachtwoord vergeten?

Jobs in de zorg: salaris, taken, omschrijving en meer

Interventie verpleegkundige (IVK)
 • Vacatures 1
 • hbo
Een Interventie Verpleegkundige (IVK) is een gespecialiseerde verpleegkundige die zich richt op het uitvoeren van complexe medische handelingen en interventies bij patiënten. IVK's werken nauw samen met artsen en andere zorgprofessionals om optimale zorg te verlenen aan patiënten met diverse aandoeningen.
GGZ-verpleegkundige
 • Vacatures 2
 • hbo
 • mbo
Een GGZ-verpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige die zich richt op de zorg voor mensen met psychische problemen. Ze bieden ondersteuning, begeleiding en behandeling aan cliënten met diverse psychische aandoeningen, zoals: Stemmingsstoornissen: Depressie, angststoornissen, bipolaire stoornis Psychotische stoornissen: Schizofrenie, schizoaffectieve...
Lactatiekundige
 • Vacatures 0
 • hbo
Een lactatiekundige is een zorgprofessional die gespecialiseerd is in borstvoeding. Ze bieden begeleiding en ondersteuning aan moeders die borstvoeding willen geven of problemen ervaren met borstvoeding.
GZ Psycholoog
 • Vacatures 8
 • postdoctoraal
Een GZ-psycholoog, ofwel Gezondheidszorgpsycholoog, is een psycholoog die gespecialiseerd is in het diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen. GZ-psychologen zijn wettelijk erkend en geregistreerd in het BIG-register.
Revalidatiearts
 • Vacatures 1
 • wo
Een revalidatiearts is een medisch specialist die zich richt op het herstel van patiënten met een lichamelijke of geestelijke beperking. Ze werken samen met een team van professionals, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, om een revalidatieplan op maat te maken voor elke patiënt.
Psychiater
 • Vacatures 8
 • wo
Een psychiater is een arts die gespecialiseerd is in de diagnostiek en behandeling van psychische aandoeningen. Psychiaters hebben een medische opleiding en een specialisatie in de psychiatrie. Ze gebruiken hun kennis van de biologie, psychologie en sociale factoren om psychische problemen te begrijpen en te behandelen.
Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)
 • Vacatures 4
 • hbo
 • mbo
Een SPH is een professional die zich richt op de begeleiding en ondersteuning van mensen met psychosociale problemen in hun leefomgeving. Ze werken met diverse doelgroepen, zoals kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen.
Tandtechnicus
 • Vacatures 0
 • mbo
Een tandtechnicus is een vakman die tandheelkundige voorzieningen maakt, zoals kronen, bruggen, protheses en implantaten. Deze worden in opdracht van een tandarts of tandprotheticus vervaardigd in een tandtechnisch laboratorium.