Menu
Nog geen account? | Je wachtwoord vergeten?

Jobs in de zorg: salaris, taken, omschrijving en meer

Nurse practitioner
 • Vacatures 0
 • hbo
Een Nurse Practitioner is een gespecialiseerde verpleegkundige die een masteropleiding heeft afgerond en bevoegd is om diagnoses te stellen, behandelplannen op te stellen en medicijnen voor te schrijven. NP's werken in verschillende settings, waaronder ziekenhuizen, klinieken en huisartsenpraktijken.
Physician assistant
 • Vacatures 2
 • hbo
Een Physician Assistant (PA) is een medische professional die onder supervisie van een arts werkt. PA's nemen een steeds prominentere rol in de Nederlandse zorg, met taken die variëren van patiëntenzorg tot medisch onderzoek en onderwijs.
Kinesitherapeut
 • Vacatures 14
 • hbo
Een kinesitherapeut, ook wel bekend als fysiotherapeut, is een paramedicus die gespecialiseerd is in het bewegingsapparaat. Kinesitherapeuten helpen mensen met klachten aan hun spieren, gewrichten, botten en zenuwstelsel.
Pedagoog
 • Vacatures 0
 • hbo
 • wo
Een pedagoog is een professional die zich bezighoudt met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Kinder- en Jeugdpsycholoog
 • Vacatures 1
 • wo
Een Kinder- en Jeugdpsycholoog (KJP) is een gespecialiseerde psycholoog die zich richt op de mentale gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. KJP's diagnosticeren en behandelen psychische problemen en stoornissen bij kinderen en jongeren, en bieden ondersteuning aan hun ouders en/of verzorgers. KJP's diagnosticeren en behandelen...
Diabetesverpleegkundige
 • Vacatures 4
 • hbo
Een diabetesverpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige die mensen met diabetes helpt om hun ziekte te managen. Ze bieden educatie, ondersteuning en begeleiding aan patiënten en hun families om hen te helpen de best mogelijke kwaliteit van leven te bereiken met diabetes.
Arts-onderzoeker
 • Vacatures 1
 • wo
Een arts-onderzoeker is een medisch professional die zich richt op wetenschappelijk onderzoek. Dit kan gaan om onderzoek naar nieuwe behandelingen, geneesmiddelen, of ziektes. Arts-onderzoekers combineren hun medische kennis met onderzoeksvaardigheden om zo een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de geneeskunde.
Bestuurslid
 • Vacatures 0
 • hbo
 • wo
Een Bestuurslid in de Zorg is verantwoordelijk voor het strategisch en beleidsmatig besturen van een zorginstelling. Dit kan een ziekenhuis, verpleeghuis, thuiszorgorganisatie of andere zorginstelling zijn. Bestuursleden bepalen de koers van de organisatie, stellen doelen en sturen op de realisatie van die doelen.